logosr

updated 8:38 PM, Feb 27, 2023 Europe/Bratislava

Warning: Undefined property: stdClass::$parent_slug in /www/t/r/u33042/public_html/templates/gk_news2/html/com_content/article/default.php on line 102

Predstavenie Garmin Vector 3

  • Published in Športovec používa HW SW

001 vector3Prvé dve generácie meračov výkonu Garmin Vector - umiestnených do pedálov ukázal trhu ďalšiu cestu, ako merať výkon, ktorý podá jazdec. Vzhľadom na pedálovú integráciu toto riešenie umožnilo zaznamenať aj ďalšie a jedinečné údaje. Daňou za to bolo strpenie  vysielačov – pedal podov - v mieste uchytenia pedálov o kľuky a tým aj obmedzenie kompatibility s netradičnými riešeniami kľúk a navyše činnosťami pri montáži a demontáži pedálov. Pri tretej generácie Garmin Vector 3 tieto limity definitívne padli. Montáž, demontáž, operácie s pedálmi sú úplne identické ako pri iných výrobcov pedálov. Ako dôležitý bonus navyše Garmin pribalil deklaráciu o presnosti 1% a ľahšie spájanie s (nielen) Garmin Edge  sériou cyklopočítačov. A keďže wattmetre sa tomto období masívne presadzujú aj medzi cyklo hobby verejnosťou, riešenie Vector 3 predstavuje jednu s najľahšie integrovateľných platforiem na existujúce bicykle na trhu.

Popis a fyzické parametre Garmin Vector 3

Vector 3 sú pedále vyrobené vo vlastnej réžii Garminu. Telo pedálov je z karbónového kompozitu s oceľovou oskou. Kompatibilita kufrov so systémom Kéo. Celková hmotnosť oboch pedálov spolu je 316g. Napájanie wattmetra je umiestnené z vonkajšej strany pedálu a používajú sa celkom 4ks vymeniteľných batérií typu  LR44/SR44. Výdrž akumulátorov je stanovená na cca 120 hodín jazdenia. Integrovaný akcelerometer, má presnosť merania +/- 1% (W), Q-factor 53 mm/55 mm (podložky v balení), Výška (v profile) 12.2 mm, Maximálna hmotnosť jazdca 105 kg. Wattmeter komunikuje cez ANT+ a Bluetooth protokol.

002 vector3

 

 

 

 

Kľúčové vlastnosti Vector 3

Zo stránky Garmin.sk vyberám:

Meranie skutočného výkonu (W) priamo na pedáloch, kde je sústredená sila pri pedálovaní. 
Meranie rovnováhy výkonu medzi ľavou a pravou nohou počas rozdielnych časových intervalov.
Meranie kadencie šliapania, celkového výkonu (W). 
Jednoduchá a rýchla montáž/demontáž. 
Bezdrôtová komunikácia s kompatibilnými zariadeniami ANT+™ a Bluetooth® bezdrôtovému rozhraniu.

Garmin Vector 3 sa predáva v dvoch vyhotoveniach.
Vector 3 single je prevedenie pedálov tak, že meranie výkonu je integrované iba v jednom pedáli a je schopné merať „iba“ štandardnú metriku. Odporúčané cena je 599Eur a je možné za 499Eur dokúpiť plnohodnotné merania. 
Vector 3 je konfigurácia kde oba pedále majú snímače výkonu a teda je možné naplno využiť všetky funkcie Cycling dynamic. V tejto konfigurácii je odporúčaná cena 999Eur.

Cycling Dynamic a Fyziologické merania

Wattmeter Garmin Vector 3 okrem základného merania výkonu poskytuje aj ďalšie merania a parametre, ktoré sa počas jazdy zaznamenávajú. Označujeme ich pojmom Cycling Dynamic a ide najmä o tieto údaje (opäť prebrané z Garmin.sk stránky):

TE= Torgue Effectiveness - efektivita krútiaceho momentu.
Seated / Standing position - čas státia / sedenia v pedáloch.
PS= Pedal Smoothness - plynulosť krútenia pedálov.
FTP = Functional Threshold Power - najvyšší priemerný výkon, ktorý ste schopný udržiavať počas 1 hodiny.
IF = Intensity Factor- vyjadruje vzťah vynaloženej námahy k vášmu maximu resp. vyčíslenie intenzity tréningu oproti vašej aktuálnej úrovni a schopnostiam.
TSS = Training Stress Score - spôsob merania zaťaženia organizmu počas jazdy. Hodnota TSS napomáha vyvažovať inteznitu tréningu a následnú regeneráciu tela.
PP = Power Phase - fáza výkonu poskytuje hodnotné informácie o aplikovaní výkonu v priebehu otáčky kľuky.
NP = Normalized Power- odhadovaný výkon, ktorý by ste mohli udržiavať, ak je váš výstupný výkon dokonale konštantný (stály) - prepočítavané aj na základe rozdielov spôsobených napr. silným vetrom,  stúpania, členitosti a pod.

Tieto metriky sú k dispozícii k aktuálnemu zobrazeniu priamo na Garmin Edge pristrojoch (520, 820, 1000 a 1030) a aj na niektorých ďalších vybraných pristrojov Garmin.

003 vector3

 

 

 

 

 

 

Fyziologické merania sú kombináciou údajov z wattmetra s údajmi z merania srdcovej frekvencie. Výsledkom je potom stanovenie základných parametrov pre trénovanie ako sú

FTP = Functional Threshold Power - najvyšší priemerný výkon, ktorý ste schopný udržiavať počas 1 hodiny.
VO2max = Test - odhad aeróbnej vytrvalosti - maximálne využitie kyslíka.

Výstupy ktoré poskytuje Garmin Vector 3

Princíp merania presného a spoľahlivého meranie výkonu je v použití piezoelektrických odporových snímačov, ktoré sú inštalované po obvode priamo na oske pedálov. Snímače sú kalibrované a testované počas výroby. Batérie sú integrované priamo v oske pedálov spolu s akcelerometrom pre meranie kadencie šliapania. Piezoelektrické snímače na oske zaznamenávajú silu vyvíjanú do pedálov počas jazdenia a v kombinácii s ďalšími vstupnými údajmi ako je dĺžka kľuky prepočítava s vysokou presnosťou výstupný výkon vo wattoch. Vector meria silu vyvinutú na pedál niekoľko sto krát za sekundu a preto umožňuje presné merania Cycling dynamic údajov. Toto je umožnené aj tým, že Garmin donedávna výhradne využíval rozšírené vlastnosti ANT+ protokolu a iba nedávno sa táto oblasť uvoľnila aj pre tretie strany.

Štandardná metrika, ktorú poskytuje Vector na výstupe - aktuálny a celkový výkon (W), rovnováha výkonu P/Ľ % so sledovaním počas celej aktivity, okruhu alebo časových intervalov, kadencia šliapania a iné. Rozšírený výstup ponúka údaje súvisiace s analýzou už získaných dát súvisiacich s meraním Cycling Dynamic.

Pre konfiguráciu Garmin Vector 3 Single v spojení s Edge prístrojmi (na ukážke je Edge 1030) je možné dosiahnuť výstup ako je na ukážke (Prostedie Garmin Connect portálu).

004 zakladna metrika Vector 005 zakladna metrika Vector graf

 

 

 

 

 

006 zakladna metrika Vector stat 007 zakladna metrika Vector zony

 

 

 

 

 

Plná verzia Garmin Vector 3 s rozšírenými výstupmi sú na nasledovných obrázkoch

008 rozsirena metrika Vector3 1 009 rozsirena metrika Vector3 2 010 rozsirena metrika Vector3 3

 

 

 

 

 

011 rozsirena metrika Vector3 4 012 rozsirena metrika Vector3 5

 

 

 

 

 

 

013 rozsirena metrika Vector3 6 014 rozsirena metrika Vector3 7

 

 

 

 

Na kompatibilných zariadeniach si možete dať zobraziť nasledovné (veľké množstvo) údaje:

Tento zoznam je platný pre Garmin Edge 1030, Iné Garmin prístroje môžu mať odlišné zoznamy a preto si preštudujte online manuály k jednotlivým zariadeniam.

Vector 3 Single nepodporuje parametre ako pedal smoothness, torque effectiveness  a balance data.

Balance – aktuálny pomer ľavý/pravý výkonu na pedál v percentách.
Balance - 10s Avg. - 10-sekundový priemer pomeru ľavý/pravý výkonu na pedál v percentách.
Balance - 30s Avg. - 30- sekundový priemer pomeru ľavý/pravý výkonu na pedál v percentách.
Balance - 3s Avg. - 3- sekundový priemer pomeru ľavý/pravý výkonu na pedál v percentách.
Balance - Avg. - priemer pomeru ľavý/pravý výkonu na pedál v percentách počas aktivity.
Balance – Lap - priemer pomeru ľavý/pravý výkonu na pedál v percentách počas aktuálneho kola.

Cadence – Kadencia – aktuálny počet otáčok kľúk za minútu.
Cadence - Avg. – priemerný počet otáčok kľúk za minútu počas aktivity.
Cadence Bars – čiarové zobrazenie kadencie počas aktivity.
Cadence Graph – grafické zobrazenie priebehu kadencie počas aktivity.
Cadence – Lap – priemerná kadencia počas aktuálneho kola.

PCO - platform center offset – poloha miesta na pedáli, kde je vyvíjaná sila – aktuálny údaj.
PCO - Avg. – spriemerované poloha miesta na pedáli, kde je vyvíjaná sila počas aktivity.
PCO – Lap - spriemerované poloha miesta na pedáli, kde je vyvíjaná sila počas kola.

Pedal Smoothness – meranie akým spôsobom vyvíja jazdec silu na pedál behom otáčky kľuky.

Power – Aktuálny podávaný výkon vo wattoch.
Power - %FTP - Aktuálny podávaný výkon zobrazený v percentách FTP (functional threshold power).
Power - 10s Avg. - 10-sekundový priemerný výkon.
Power - 10s Avg. watts/kg - 10-sekundový priemerný výkon  udaný vo wattoch na kilogram.
Power - 30s Avg. - 30-sekundový priemerný výkon.
Power - 30s Avg. watts/kg - 30-sekundový priemerný výkon  udaný vo wattoch na kilogram.
Power - 3s Avg.. - 3-sekundový priemerný výkon.
Power - 3s Avg. watts/kg - 30-sekundový priemerný výkon  udaný vo wattoch na kilogram.
Power - Avg. – priemerný výkon spočítaný v aktuálnej aktivite.
Power Bars – čiarové zobrazenie aktuálneho výkonu.
Power Graph - grafické zobrazenie aktuálneho výkonu.
Power – IF -Intensity Factor™ pre prebiehanú aktivitu.
Power – kJ – nahromadená výkonová práca v kilojouloch.
Power – Lap – priemerný výhon v kole.
Power - Lap Max. – maximálny výkon v kole.
Power - Last Lap – priemerný výkon v predchádzajúcom kole.
Power - Max. – maximálny výkon v prebiehajúcej aktivite.
Power – NP - Normalized Power™ spočítaný pre prebiehajúcu aktivitu.
Power - NP Lap - Normalized Power pre aktuálne kolo.
Power - NP Last Lap - Normalized Power pre predchádzajúce kolo.
Power Phase - L. Priebeh sily vynaloženej na ľavý pedál počas otáčky kľuky.
Power Phase - L. Avg. Spriemerovaný priebeh sily vynaloženej na ľavý pedál počas otáčky kľuky.
Power Phase - L. Lap Spriemerovaný priebeh sily vynaloženej na ľavý pedál počas otáčky kľuky v kole.
Power Phase - L. Peak Maximálna fáza priebehu sily vynaloženej na ľavý pedál počas otáčky kľuky.
Power Phase - L. Peak Avg. Spriemerovaná maximálna fáza priebehu sily vynaloženej na ľavý pedál počas otáčky kľuky.
Power Phase - L. Peak Lap Spriemerovaná maximálna fáza priebehu sily vynaloženej na ľavý pedál počas otáčky kľuky v kole.
Power Phase - R. Priebeh sily vynaloženej na pravý pedál počas otáčky kľuky.
Power Phase - R. Avg.  Spriemerovaný priebeh sily vynaloženej na pravý pedál počas otáčky kľuky.
Power Phase - R. Lap. Spriemerovaný priebeh sily vynaloženej na pravý pedál počas otáčky kľuky v kole.
Power Phase - R. Peak Maximálna fáza priebehu sily vynaloženej na pravý pedál počas otáčky kľuky.
Power Phase - R. Peak Avg. Spriemerovaná maximálna fáza priebehu sily vynaloženej na pravý pedál počas otáčky kľuky.
Power Phase - R. Peak Lap Spriemerovaná maximálna fáza priebehu sily vynaloženej na pravý pedál počas otáčky kľuky v kole.
Power – TSS - Training Stress Score™ pre prebiehajúcu aktivitu.
Power - watts/kg Aktuálny výkon zobrazený vo wattoch na kilogram.
Power - watts/kg Avg. Priemerný výkon zobrazený vo wattoch na kilogram.
Power - watts/kg Lap Priemerný výkon zobrazený vo wattoch na kilogram v kole.
Power Zone  Aktuálna výkonová zóna, v ktorej sa pohybujete (1 až 7) na základe FTP.
Target Power plánovaný cieľový výkon zvolený pre aktivitu.
Time in Zone Čas strávený v určitej zóne.
Time Seated Čas strávený v sedle počas aktuálnej aktivity.
Time Seated Lap Čas strávený v sedle počas kola.
Time Standing Čas strávený zo sedle počas aktuálnej aktivity.
Time Standing Lap Čas strávený zo sedle počas kola.
Torque Effectiveness – meria ako efektívne jazdec pedáluje.
Trainer Resistance – Aký je nastavený odpor trenažéru.

 

Praktické skúsenosti, montáž, pripojenie

Teraz si poďme wattmetrové pedále namontovať. V balení, ktoré prišlo som našiel nasledovné komponenty – samotné pedále, kufre s podložkami a skrutkami a náhradné tesnenia plus návod.

015 Vector3 balenie 015 Vector3 obsah balenia

 

 

 

 

 

Ako som spomínal, Garmin Vector 3 je veľmi jednoduchý na montáž. Pôvodné pedále demontujeme. Závity v kľuke pozorne očistíme. Na závit na pedále nanesieme vazelínu. Pomocou vidlicového kľúča číslo 15 nasadíme pedále a dotiahneme silou asi 34Nm. Pozor, ľavý pedál má ľavotočivé (opačné) stúpanie.

017 montaz Vector3 018 montaz Vector3

 

 

 

 

 

A to je celé!

Nasleduje spárovanie s Edge. Ako ukážku uvediem párovanie s Edge 1030.

019 pridanie snimacu 1 020 pridanie snimacu 2 021 pridanie snimacu 3

 

 

 

 

 

 

022 pridanie snimacu 4023 pridanie snimacu 5024 pridanie snimacu 6

 

 

 

 

 

 

025 pridanie snimacu 7026 pridanie snimacu 8027 pridanie snimacu 9

 

 

 

 

 

 

028 pridanie snimacu 10029 pridanie snimacu 11

 

 

 

 

 

 

 

Týmto sa zdá, že Vector 3 je úspešne spárovaný a nakalibrovaný. Ale pozor. Platí to iba pre verziu Garmin Vector 3 Single. Pre plnú verziu Garmin Vector 3 totiž platí, že dodaná sada nie je vopred spárovaná. Preto je nutné pre plnú funkčnosť ešte dokonfigurovať druhý pedál (niečo podobné je treba vykonať aj pri upgrade s Vector3 Single na komplet verziu).  K tomu je dôležité poznať jedinečné ID druhého pedála. Toto číslo je vyrazené na tele osky pedála a je to treba odpísať a zadať do Edge.

030 vectorid 031 Vector3 id2

 

 

 

 

 

 

V nastavení snímača Vector je položka Spárovať pravý snímač výkonu kde sa zadá jeho ID. Tým je párovanie skončené.

033 snimac 032 snimac

 

 

 

 

 

 

Starostlivosť o prístroj a riešenie problémov

Štandardne je používanie Garmin Vector 3 – aspoň z mojej 2 mesačnej skúsenosti bezproblémové. S čím sa bežný používateľ môže stretnúť sú najmä tri dôvody:

- slabá batéria, treba ju vymeniť
- je nový firmware, ako ho nahrať
- pri zmenách nastavení Prepojenia a parametrov Edge s Vector 3 niečo neprebehlo v poriadku.

Tieto tri dôvody si poďme troška prebrať. Začneme od konca.

Pri párovaní neprebehlo všetko v poriadku

Vačšinou proces montáže, párovania a nastavenia je bezproblémový. V prípade, že niektorý krok neprebehol v poriadku, na nájdenie chyby slúži diagnostika pomocou LED diod. Tie sú umiestnené na vnútornej strane pedálu v oske.

034 pedalLED

 

 

 

 

 

Pri aktivácii senzoru, teda roztočenia kľúk sa aktivujú LED a podľa blikania rozpoznáme stavy

Blikanie

Stav

1 x blikanie červenou

Vector system je aktívny a v poriadku.

3 x bliknutie zelenou každých 10 sekúnd

Pedál hľadá druhý pedál.

Striedavo bliká červená a zelená LED

Prebieha update firmware.

20 x blikanie zelenou

Úspešné nahratie firmware.

20 x blikanie červenou

Nahrávanie firmware zlyhalo.

1 x blikntie červenou každých 10 sekúnd

Slabá batéria v pedáli.

Podľa týchto príznakov potom vykonajte príslušnú činnosť podľa pokynov v manuáli.

Nahratie nového firmware.

Ak Garmin vydá novú verziu firmware, najčastejšie sa o tom dozviete cez Garmin Connect, Garmin Connect mobile alebo pri synchronizácii cez Garmin Express. Sú v podstate dva jednoduché spôsoby nahratia firmware. Jedným je nahratie cez Edge a druhým cez Garmin Connect mobil appku.

Do Edge sa dostane firmware keď synchronizujete údaje.

034 aktualizacia vector3 1

 

 

 

 

 

 

Následne sa na obrazovke Edge zjaví výzva, že je dostupný firmware pre Vector a či si ho želáte aktualizovať. Update sa vykoná tak, že je treba aktivovať Vector, teda potočiť kľukami. Vtedy ak je Edge v dosahu, Vector sa prepojí s Edge. Potom stačí na obrazovke Edge dať pokyn na aktualizáciu. Celý proces trvá asi 10 minút a počas aktualizácie ledky na pedáloch striedavo blikajú zelenou a červenou. Ak všetko prejde ok, tak sa na displeji Edge zobrazí hláška a všetko je dokončené.

034 Aktualizacia1035 Aktualizacia1036 Aktualizacia3

 

 

 

 

 

 

Od verzie firmware 3.0 Garmin Vector 3 podporuje aktualizáciu aj pomocou bluetooth spojenia s telefónom s aplikáciou Garmin Connect Mobile. Tam však najprv treba spárovať v aplikácii mobil s Vectorom a to nasledovne.

Cez voľbu pridať nové zariadenie a ďalej podľa sprievodcu.

 037 Vector3bt 038 Vector3bt 039 Vector3bt

 

 

 

 

 

 

040 Vector3bt 041 Vector3bt 042 Vector3bt

 

 

 

 

 

 

043 Vector3bt 044 Vector3bt 045 Vector3bt

 

 

 

 

 

 

046 Vector3bt 046 Vector3bt 048 Vector3bt

 

 

 

 

 

 


Výmena slabej batérie

Odporúčam postupovať presne podľa postupu v návode. Garmin odporúča meniť batérie v oboch pedáloch súčasne.

Najprv treba uvoľniť pomocou imbusového 4 mm hex kľúča kryt batérie.

049 vector bateria 050 vector bateria 2

 

 

 

 

 

 

Potom vybrať staré batérie, počkať 5 – 10 sekúnd. Vložte nové batérie do držiaku a zaskrutkujte 3-4 otáčkami.

051 baterie 052 baterie 053 baterie

 

 

 

 

 

 

Dajte pozor aby ste nepoškodili žlté tesnenie. Ak všetko bolo dobre vymenené, LED na pedále zabliká 1x červenou. Vo všeobecnosti mám skúsenosť, že keď po výmene batérií zariadenie nechce fungovať, často pomôže to, že sa batérie opätovne vyberú, počká sa asi 30 sekúnd, následne sa vyskratujú kontakty napájania – napríklad nakrátko opačne vložená batéria a nakoniec sa vloží správnou polaritou nová batéria.

Pri testovaní som menil 1x batérie. Výdrž pôvodných bol kratší ako udávaný v manuále, na druhej strane som ale mal trvalo zapnuté všetky matriky, čo zvyšuje spotrebu. Tiež časť tréningov prebiehala v nízkej teplote. 

Vector 3 a bluetooth mobilné aplikácie

Od verzie firmvéru 3.0 Garmin Vector 3 získal úplne novú vlastnosť. Tou je možnosť prepojenia a prenosu údajov cez bluetooth. Tým pádom sa otvára cesta použiť Vector 3 pre mobilné aplikácie, ktoré merače výkonu podporujú a to bez hlavnej jednotky (ako je napríklad Garmin Edge). Skrátka stačí vám vlastniť Vector 3 a kompatibilný mobil s vhodnou aplikáciou.

Ako ukážky uvediem použitie Garmin Vector s Iphone SE cez bluetooth a aplikácie Wahoo fitness a Strava. Na záver pre porovnanie poskytnem screenshoty, ako to vyzerá keď sa použije Garmin Edge (1030) a zobrazí sa záznam v aplikácii Garmin Connect mobile.

 

Wahoo fitnes

 Spárovanie Vector 3

 054 wahoo app 055 wahoo app 056 wahoo app

 

 

 

 

 

 

057 wahoo app 058 wahoo app 059 wahoo app060 wahoo app

 

 

 

 

 

 

Záznam aktivity s Vector 3

061 wahoo app 062 wahoo app 063 wahoo app

 

 

 

 

 

 

064 wahoo app 065 wahoo app  066 wahoo app

 

 

 

 

 

 

067 wahoo app 068 wahoo app 069 wahoo app

 

 

 

 

 

 

Strava app

 Spárovanie Vector 3

 070 strava app 071 strava app 072 strava app

 

 

 

 

 

 

073 strava app 076 strava app 077 strava app

 

 

 

 

 

 

Záznam aktivity s Vector 3

 079 strava app 080 strava app 081 strava app

 

 

 

 

 

 

082 strava app 083 strava app 084 strava app

 

 

 

 

 

 

085 strava app 086 strava app 087 strava app

 

 

 

 

 

 

088 strava app 089a strava app 089 strava app

 

 

 

 

 

 

Porovnanie údajov v Strave zobraté z mobilnej aplikácie a z importu z Edge 1030

089b strava portal 089c strava portal

 

 

 

 

 

 

 

Garmin Connect mobile

 Takto vyzerá zobrazenie záznamu aktivity v prostredí Garmin Connect Mobile. Cez toto prostredie nie je možný záznam, ale je prebraný z Garmin Edge 1030 a Garmin Vector 3. Ide pravdepodobne o najpodrobnejší report, ktorý je možný v súvislosti s Garmin Vector 3 získať.

 090 connect app 091 connect app 092 connect app

 

 

 

 

 

 

093 connect app 094 connect app 095 connect app

 

 

 

 

 

 

096 connect app 097 connect app 098 connect app

 

 

 

 

 

 

099 connect app 100 connect app 101 connect app

 

 

 

 

 

 

102 connect app 103 connect app 104 connect app

 

 

 

 

 

 

105 connect app 106 connect app 107 connect app 108 connect app

 

 

 

 

 

 

Záverom

Po takmer dvojmesačnom používaní Garmin Vector 3 musím vysloviť plnú spokojnosť. Od prvého použitia všetko funguje ako má, bez problémov som vykonal 2 aktualizácie firmvérov a jednu výmenu batérií a čo sa týka denného používania, pred jazdou vykonám rýchlu kalibráciu a môžem jazdiť.  Vector 3 som úspešne pároval a fungoval na Garmin Edge 1030, Edge1000 a dokonca aj na staručkom Edge 500 (tam len so základnou metrikou a bez merania balančných parametrov). Tiež som testoval Vector3 v spojení cez bluetooth a mobilné aplikácie. Toto riešenie je plne funkčné, len poskytuje menej informácií ako pri komunikácii s Edge. Či dosahuje presnosť 1% som nemal ako zistiť. Behom používania všetko prebiehalo bez výpadkov a prerušení. Teplotne som začínal kúsok od nuly až po takmer 30 stupňov a bez akýchkoľvek problémov. Pri manipulácii a montáži sa mi nesmierne páčila jednoduchosť, s akou Garmin Vector 3 ako wattmeter sa nasadzuje na existujúci bicykel. Skrátka stačí jeden 15mm vidlicový kľúč a o 10 minút hotovo. Skutočne teda, ak mám tento druh wattmetru, nemám problém si ho zobrať kdekoľvek so sebou,hoci aj požičať si niekde na dovolenke cestný bicykel, namontovať naň Vector 3 a môžem jazdiť s meračom výkonu tak ako som zvyknutý. Takto sa mi to páči a Garmin za to chválim.

Comments  
Dakujem za clanok, dobre postrehy vhodne pred kupou zariadenia. Vdaka
Dobré predstavenie. Ďakujem. Toto som hľadal. Dlhšie uvažujem nad Vector 3. Teraz som o krok bližšie ku kúpe.
Super clanok, dakujem za zhrnutie. Precital som si aj zahranicne recenzie, najma na DC. Ty si sa venoval aj screenom a statistikam, takze som sa rozhodol prave pre Vector 3 pre obe nohy, nech to ma grady! Este raz dakujem!
Add comment

  1. Zažili sme
  2. Vyskúšali sme
  3. Pochodili sme
  4. Organizujeme

Trnava-Rysy 2022

Cestná cyklistika 07-07-2022

Tento rok sa mi nejako nedarí najazdiť potrebné kilometre. Ani na Jasnú som kvôli tomu nešiel. Tu v propozíciach píšu, že na TT-RYSY treba mať aspoň 2000km odjazdené. Tesne som to splnil. Dal by som t...

Kärnten Radmarathon 2022

Cestná cyklistika 05-06-2022

Na týchto pretekoch som bol aj v roku 2015 a zapamätal som si z nich 3 dôležité fakty - horúce počasie, ťažké kopce a pekné baby. Teraz sa pri počasí schyľovalo k zmene a...

Sereďmaratón 2022 alebo ako Sulík nenakúpil bezvetrie

Cestná cyklistika 23-05-2022

Každý rok sa snažím čo najrýchlejšie sa pripraviť na tento pomerne skorý cyklomaratón. Chcel som napísať amatérsky ale posledné ročníky mám dojem, že to čo tam jazdí, by sa v pohode uchytilo aj v neja...

Garmin Rally XC – watty v teréne po roku…

Športovec používa HW SW 06-08-2022

Je tomu viac ako rok, keď som mal možnosť vyskúšať novú generáciu meračov výkonu v pedáloch, Garmin Rally. Testoval som cestnú verziu a oslovila ma najmä funkčnosťou a jednoduchosťou montáže a obsluhy...

Garmin Radar Varia RCT 715 – bezpečnosť …

Športovec používa HW SW 03-08-2022

Najnovší model cyklo-radaru Varia™ s integrovanou kamerou spája v sebe nielen bezpečnostné funkcie, ale dopĺňa ich aj o zábavný element v podobe využitia radaru ako zadnej kamery a ...

TACX NEO Motion plates, poznáte?

Športovec používa HW SW 10-04-2022

Tacx NEO Motion Plates je doplnkom pre cyklotrenažéry zo sérií NEO, NEO 2 a NEO 2T. A čo vlastne robí? Rozhýbe celý trenažér. Táto horúca novinka na konci indoor sezóny má ešte viac priblíži...

Profil stúpania Železná studienka - Hrub…

Kopce profily 14-02-2015

Alternatívne asfaltové stúpanie v bratislavskom lesoparku. Až po Kačín ľahké a vhodné aj pre menšie deti. Do druhej kategórie je zaradené kvôli záverečnému stúpaniu na Hrubý vrch.  ...

Profil stúpania na Kamzík

Kopce profily 31-10-2014

Známe a relatívne rušné asfaltové stúpanie z centra mesta až takmer k vysielaču na Kamzíku, čo viac dodať...  ...

Profil stúpania Pekná cesta

Kopce profily 07-09-2014

Známe asfaltové stúpanie z Krasnian (Rače) na hrebeň Malých Karpát a Bratislavského lesoparku. Charakteristické je svojim veľmi strmými úsekmi. Touto cestou sa dostanete na sieť spevnených ciest v les...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 31-07-2022

Ďakujeme všetkým  za účasť. Rok 2022 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.  

Propozície 2022 Časovky Ivana Červenku n…

Propozície 19-03-2022

  Po Dvoch rokoch pokračujeme! Amatérsky športový klub AŠK Sportreport Pezinok Vás pozýva na cestnú cyklistickú časovku do kopca určenú všetkým nadšencom cyklistiky, ktorí si trúfajú zdola...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 28-07-2019

Ďakujeme všetkým  pretekárom, že prišli na našu časovku si zmerať sily. Rok 2019 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.   ...

next
prev

Banner new