logosr

updated 8:38 PM, Feb 27, 2023 Europe/Bratislava

Garmin ANT+ adapter for iPhone alebo ako spojiť Garmin s Iphone

  • Published in Športovec používa HW SW

Garmin ANT+ adapter for iPhone alebo ako spojiť Garmin s Iphone

 

garminantZačiatkom novembra 2011 firma Garmin oznámila, že pripravila aplikáciu pre Apple Iphone, ktorá spolu s dokúpiteľným ANT+ adaptérom dokáže komunikovať s Garmin ANT+ príslušenstvom, ako je pulzmeter, footpod, alebo snímač kadencie a otáčok kolesa bicykla (ďalej bicyklový senzor). Táto aplikácia sa nazýva Garmin Fit a je schopná robiť plnohodnotný záznam tréningov a aktivít ako fitnes prístroje Garminu a ukladať ich na Garmin connect web portál connect.garmin.com.

Keďže vlastním Garmin Edge 800 s príslušenstvom, ako aj Iphone, táto kombinácia riešení ma zaujala a chcel som si vyskúšať, ako to celé funguje. Garmin ANT+ adaptér pre Iphone mi zapožičala firma Conan a tak som si mohol toto riešenie vyskúšať a podeliť sa s vami so skúsenosťami.

 

 

Počin Garminu vytvoriť fitnes aplikáciu, ktorá zaznamenáva tréning, ako aj prepojiť mobilný telefón s napríklad pulzmetrom nie je nový a existujú aj iné riešenia.  Túto voľbu som si vybral pre to, že logicky mi ponúka rozšírenie možností využívania vlastneného Garmin hardvéru a spoločná je aj integrácia s Connectom, ktorý používam ako úložisko mojich záznamov. Obsahom tohto článku nie je komparatívny test s podobnými produktami, aj keď v jednej časti sa budem venovať porovnaniu so záznamami z Garmin Edge prístrojov.

Poďme však na samotné používanie. Na to je treba zakúpiť na Apple store aplikáciu Garmin fit za cca 79 centov, mať, alebo si vytvoriť konto na portáli connect.garmin.com a pre prepojenie Garmin ANT+ príslušenstva aj Garmin ANT+ adapter for Iphone za odporúčanú cenu 49.99 USD

http://itunes.apple.com/sk/app/garmin-fit/id446196700?mt=8

https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=103887

 

Garmin fit aplikácia          garminfit                                    Garmin ANT+ Adaptre for Iphonegarminant

Originál balenie adaptéru je na obrázku nižšie.

img_1051

Inštalácia a konfigurácia aplikácie Garmin Fit na Apple Iphone

Táto aplikácia vyžaduje IOS 4.0 a vyššie a podporuje zariadenia od IPhone 3Gs vyššie, IPad a IPod Touch s príslušným IOS. Aplikácia má cca 3,7 MB a v aktuálnej verzii 1.1 nemá ešte podporu slovenčiny.

Najjednoduchším spôsobom je inštalácia priamo v telefóne. Cez appstore stačí vyhľadať reťazec garmin fit a ponúkne sa príslušná aplikácia. Nasleduje klasický spôsob zakúpenia a inštalácie.

img_1104 img_1105

Pri prvom spustení aplikácie nasleduje proces licenčného súhlasu, nastavenia Garmin connect účtu (prípadne vytvorenia nového účtu), vyplnenia správnych údajov v profile a prípadne spárovanie Garmin príslušenstva s Iphone cez ANT+ adaptér. Jednotlivé kroky sú zobrazené na obrázkoch nižšie.

Prvé spustenie.

img_1106 img_1107

Nastavenie profilu a prístupu na Garmin Connect.

img_1108 img_1109

Prihlásenie do Garmin Connect.

img_1110 img_1111

Nastavenie aplikácie Settings (ikonka vpravo hore) – nastavenie jednotiek, kalendára, automatického medzičasu, spárovania senzorov a profilu používateľa.

img_1112 img_1128

Autolap – buď sa môže vypnúť alebo  nastaviť vzdialenosť po ktorej sa automaticky zaznamená úsek.

img_1129 img_1130

Spárovanie senzorov – vyžaduje sa pripojený ANT+ adaptér.

img_1113 img_1114

Pri párovaní musí senzor zaznamenávať údaj, teda pulzmeter musí byť riadne upnutý na hrudi, pri párovaní bicyklového senzoru je treba pohýbať kolesom či kľukou. Pre spárovanie potom stačí už len stlačiť tlačítko Scan. Ak sa senzor spáruje, ikona senzora zožltne a zobrazí okamžité údaje. Tým je párovanie hotové a aj v budúcnosti ak iphone zachytí signál z raz už spárovaného zariadenia, automaticky začne prijímať údaje. Pri zázname novej aktivity a pri pripojenom ANT+ adaptéri je pri nastavení záznamu aktivity zobrazený symbol spárovaných zariadení, z ktorých je schopný údaje zaznamenávať.

img_1131 img_1133

 

Môžem si zvoliť, či chcem pri tréningu počúvať hudbu, alebo chem používať GPS  (outdoors).

img_1116 img_1118

img_1119 img_1120

Ďalšie funkcie programu Garmin Fit

Ako je vidno na predchádzajúcich obrázkoch, aplikácia sa jednoducho ovláda. Prešli sme nastavením a teraz chcem spomenúť niektoré ďalšie vlastnosti aplikácie.

Štandardne po spustení aplikácie sa zobrazí nasledovná obrazovka. Na vrchu je štatistický sumár poslednej činnosti vykonanej s programom Fit, alebo uloženej na Garmin Connect. Obsah štatistickej obrazovky je možné ovládaním prsta nemiť na údaje s ďalšími hodnotami (údaje o poslednej aktivite, sumárne údaje za posledný týždeň a za tento mesiac).

img_1053 img_1135

Activity History - Kto už má konto na Connect.garmin.com, a má tam aj záznamy, pomocou tohto programu si môže spätne pozrieť záznamy priamo na iphone a to buď niektorý z posledných 100 záznamov alebo až rok dozadu. Po nakonfigurovaní a pripojení sa na Connect, sa začne sťahovať do telefónu posledných 100 aktivít. Týmto sú prístupné aj offline a je ich možné kedykoľvek prezerať aj mimo internetového pripojenia. Len vtedy bude mapový podklad zobrazený iba na tom mieste, kde bol nakešovaný. Pri online spojení s internetom sa pod priebehom záznamu dotiahne aj mapa z Google maps.

 

img_1135 img_1115

 

img_1123  img_1137img_1138  img_1139

img_1140 img_1142

img_1141 img_1143

Music –pri spustení záznamu aktivity je možnosť si tréning spríjemniť hudbou. Keďže Iphone obsahuje aj Ipod prehrávač, tak táto voľba nespraví nič iné, len prepne funkcionalitu na prehrávač a je možné si pustiť hudbu, ktorá práve prebieha alebo si vybrať vlastný playlist.  Samozrejmosťou je aj ovládanie hudobného prehrávača počas tréningu priamo z prostredia Garmin Fit, keď na spodnej strane obrazovky sú umiestnené ovládače ipodu.

img_1133

Prvý záznam a praktické skúsenosti s programom Garmin Fit a ANT+ adaptérom

Keď sme si nastavili prostredie, popárovali senzory, zosynchronizovali sa s Garmin Connectom, nachystali hudobnú produkciu, konečne môžeme pristúpiť k tomu, na čo je Garmin Fit s ANT+ adaptérom určený - a to na záznam aktivít.

Ako prvú aktivitu som vybral pešiu prechádzku do miestneho parku. Bolo krásne jesenné počasie a tak bolo dosť príležitostí sa pohrať aj s prostredím aplikácie Garmin Fit ako aj so zoznámením sa s obsluhou. Zobral som si pulzmeter, ktorý už bol spárovaný a adaptér. Akonáhle som zasunul adaptér do Iphone, spustila sa aplikácia Garmin Fit. Z hlavného menu som si dal voľbu  New Activity a nastavil akú činnosť idem vykonávať prípadne ďalšie voľby.  Potvrdil som stlačením na Continue a následne sa pri online spojení a outdoor aktivite zobrazí  na cestnej mape poloha, kde sa nachádzam. Nakoniec ma hore čaká tlačítko Start, ktorým spustím záznam.

img_1133 img_1122

Poklepaním na zámoček vľavo dole som uzamkol obrazovku telefónu a vydal som sa do parku. Telefón s adaptérom som dal do náprsného vracka a bol som zvedavý, ako sa na tomto mieste vysporiada s gps signálom. Samozrejme, že dlho som nevydržal a o chvíľu telefón vybral a skontroloval, ako prebieha záznam. Počas záznamu je možné prepínať obrazovky s rozličnými údajmi, tak som zopár obrazoviek zosnímal.

img_1056 img_1057

img_1058 img_1059

Všetko bolo ako má byť a tak ďalšie testovanie nasledovalo v parku.

Ako prvé som zaznamenal medzičas (Lap) a na displeji sa zobrazili údaje o úseku. Taktiež bolo možné si pozrieť viac údajov prislúchajúcich tomuto meranému úseku na ďalších obrazovkách.

 

 

img_1060 img_1061

Neplánovane som skúsil aj ďalšiu vlastnosť. Zazvonil mi mobil a musel som zdvihnúť hovor. Záznam údajov však bezproblémovo pokračoval na pozadí a po ukončení hovoru som sa mohol vrátiť do aplikácie. To ma inšpirovalo na ďalšiu skúšku. Bolo krásne počasie a neskorá jeseň bola veľmi fotogenická, tak som s telefónom spravil zopár záberov. Cez Home tlačítko som minimalizoval aplikáciu a spustil fotoaparát a fotil. Záznam prirodzene pokračoval neprerušene.

img_1071 img_1075

Ale to som odbočil od témy. Ďalšou funkciou, čo som chcel prejsť, je pozastavenie záznamu a pokračovanie ďalej po pauze (StopResume). Opäť všetko prebehlo podľa očakávania a zaznamenávanie údajov neprebiehalo. Po Resume záznam pokračoval ďalej. Takto som obišiel jazierko v parku a na konci okruhu spravil ďalší medzičas (Lap).

img_1068

 

 

Ako je vidno aj na zosnímanej obrazovke, záznam gps, ako aj senzorov prebiehal počas meriania v poriadku a tak som na rozlúčku spravil naposledy medzičas, jesennú fotku a vybral sa smerom domov.

img_1087

Záznam som zastavil pri novinovom stánku neďaleko domu a ešte v teréne vyskúšal, ako sa ukončuje záznam a posiela sa záznam na Garmin Connect. Po zastavení stopiek sa zobrazili voľby ResumeEnd (resume som volil v parku, keď som prerušil meranie), a teraz som vybral End. Následne sa zobrazila obrazovka s voľbou vypísania názvu aktivity a pridania poznámky.

img_1068 img_1089

Po stlačení Save sa zobrazila stránka so sumárnymi údajmi z práve uloženého záznamu. Po potvrdení Done som sa vrátil na úvodnú obrazovku.

img_1090 img_1091

img_1092 img_1096

Ako je vidno na obrázkoch, počas tohto testu som vypol funkciu autolap, ktorú som plánoval použiť pri ďalších testoch. Tuná som si chcel predovšetkým vyskúšať ovládanie a logiku aplikácie. K ovládaniu nemám žiadne výhrady, všetko logické, predvídateľné, priamočiare.

Po návrate do úvodnej obrazovky na pozadí (po uložení záznamu) začína prebiehať zasielanie údajov z aktivity na portál connect.garmin.com.  V prípade, že nie je v tomto momente prístupný internet, zaslanie údajov sa vykoná neskôr pri ďalšom používaní programu Garmin fit a to bez ďalšieho zásahu používateľa.

Porovnanie so záznamom z Garmin Edge a celkové zhodnotenie

Ďalším testom bola jazda na horskom bicykli.  Cieľom tohto testovania bolo porovnanie presnosti záznamov. O Iphone sa traduje že má biednu GPS, teda aspoň v trojkových radách. Môj je už štvorkový a tak sám som zvedavý, či obstojí v porovnaní s Edge 800. Pre objektívnosť som na testovaciu jazdu nahovoril aj kamarátov, nazvime ich Ivan a Jaro, ktorí zasa vlastnia Edge 500.

Vzhľadom na ročnú dobu sme pojazdili len v miestnych vinohradoch a na krátku chvíľu sme vošli aj do lesa, kde by sa mala ukázať kvalita gps prístrojov.

Pre toto meranie som už nastavil autolap na 1 km, spárovaný bol pulzmeter a senzor bicykla. Telefón som na tréning vložil do zadného vrecka dresu a tak mohol spustiť záznam.  Ako bol nakoniec záznam v iphone presný, je vidno na nasledujúcom obrázku.

porovnanie

Na základe tohto testu môžem skonštatovať, že gps záznam z Iphone je na dostatočne vysokej kvalitatívnej úrovni, aby spoľahlivo zastal svoje miesto aj pri takomto spôsobe využitia.

Avšak na základe tohto testu vyplával na povrch aj iný fakt. Špeciálne pre cyklistiku je dôležité umiestnenie prístroja, ktorým meriame aktivitu. Ideálne miesto je na riadidlách bicykla. Avšak mobilný telefón, nevynímajúc iphone, nie je prispôsobený na takéto upevnenie. Existujú síce relatívne ťažšie  zohnateľné a najmä nie lacné držiaky na bicykel, ale úprimne povedané, nie veľmi im dôverujem. Najmä ak by som mal na ne pripojiť iphone. Otrasy a vibrácie, či už na cestnom alebo na horskom bicykli, sú natoľko silné, že sa aj pri Edge občas stalo, že sa držiak zlomil a gps spadol na zem. Ale Edge má predsa len pevnejšiu konštrukciu, ktorá prežije aj pár takýchto pádov. Navyše iphone, ako aj drvivá väčšina telefónov, nie je vo vode odolnom prevedení a extra púzdro možno zabezpečí vodovzdornosť, ale zasa môže znížiť pevnosť upnutia o držiak. Taktiež aj vnútorná konštrukcia telefónov nemusí vydržať otrasy a nárazy, ktoré bicykel z terénu prenáša. No a potom, ak nie na riadidlách, tak potom kde umiestniť telefón?  Najprv mi napadlo vrecko dresu. To má však tri nevýhody. Nevidím na telefón, nemôžem ho ovládať, stláčať medzičasy a akákoľvek operácia s telefónom za jazdy znamená ohrozenie bezpečnosti jazdca. Ďalej pri intenzívnej jazde sa človek aj riadne spotí a vrecko na drese nie je vodovzdorné, skôr naopak, vie vlhkosť zadržať. A tým pádom všetko, čo je vo vrecku, bude buď mokré, alebo to treba do niečoho zabaliť. Do tretice sa ukázalo, že ak telefón s adaptérom umiestnim do vrecka na chrbáte, adaptér nedokáže zachytávať signál z pulzmetra, čo sa aj v tomto teste naplno ukázalo. Naopak signál z bicyklového senzora zachytával spoľahlivo a údaje korešpondovali s tými, ktoré boli zaznamenané v Edge800.

Čo však s tým? Cyklista v cyklistickom drese nemá ďalšie vrecká a už vôbec nie spredu. Existuje teda nejaké riešenie, ako  zabezpečiť bezproblémový príjem signálu zo všetkých senzorov? Napadlo mi jedno riešenie. Použiť nejaké púzdro na telefón so šnúrkou okolo krku, a celé to skryť pod vrchnú vrstvu dresu. Nie je to ideálne riešenie, šnúrka môže omíňať, telefón pri hrudi zavadzať, ale mohlo by to fungovať. Tak som sa rozhodol toto riešenie otestovať. Na ďalší deň som naplánoval kratší výlet do hlbšieho malokarpatského údolia, aby som otestoval, či takto umiestnený telefón bude po celú dobu chytať signál z pulzmetra, snímača bicykla, ale aj GPS. Lebo práve pozícia cyklistu v takomto prípade môže zasa tieniť gps signál. Po jazde som dospel k nasledovnému - zmena polohy telefónu pomohla k správnosti merania. Príjem signálu z Garmin senzorov nevypadol a pracoval spoľahlivo. Príjem GPS signálov bol dostatočný na to, aby záznam bol dôveryhodný aj v členitom teréne. V každom prípade však takéto umiestnenie je nepraktické a vylučuje operatívne ovládanie telefónu a aplikácie v ňom. Na obrázkoch nižšie sú zosnímané obrazovky z tohto testu.

img_1138 img_1141

img_1140 img_1125

Pre úplnosť som nakoniec vykonal aj jeden test indoor aktivity – jazdy na trenažéri. Vtedy je treba nastaviť aktivitu na indoor, čím sa vypne GPS a všetko ostatné už prebieha rovnako, ako pri aktivitách vonku.

Počas všetkých cyklistických testov som popri zázname na iphone používal aj Edge ako referenčný prístroj. Pri vzájomnom porovnávaní výsledkov sa okrem vyššie spomenutých informácií ostatné merané údaje zhodovali.

Tak som sa dostal až na samotný záver testovania a nasleduje zosumarizovanie praktických skúšok a môj subjektívny záver.

Garmin Fit aplikácia na Iphone fungovala spoľahlivo a predvídateľne. Nevznikol žiaden problém so spoluprácou s Garmin ANT+  adaptérom. Cieľom tejto aplikácie je zaznamenávať aktivitu a prípadne jednoduché prezeranie starších záznamov a toto aplikácia spĺňa spoľahlivo. Nehľadajte v nej žiadne tréningové plány, virtuálnych partnerov, podrobnejšie analýzy, alarmy či navigáciu. Aspoň v tej verzii ktorá je momentálne k dispozícii.

Pri úplne prvom pokuse o napojenie na connect.garmin.com sa mi spočiatku nestiahli všetky historické záznamy a problém sa vyriešil odhlásením a prihlásením na Connect v aplikácii.

Čo som ešte nespomenul a všetkých to zaujíma, je spotreba batérie telefónu. Pri zázname zo senzorov, plus gps, plus časté sledovanie displeja, sa za cca 1,5 hodinový záznam znížila kapacita batérie o cca 25%. Vykonal som tri väčšie testy v tomto časovom rozsahu a spotreba bola obdobná. Takže ak už použijete toto riešenie pre záznam, vaša aktivita by nemala presahovať cca 5 hodín, inak hrozí úplné vybitie telefónu.

Presnosť GPS v iphone bola pozitívnym prekvapením a spĺňala nároky kladené na korektné logovanie trajektórie aktivity.

Keď už spomínam logovanie, tak záznam do súboru sa vykonáva každú sekundu.

Reakcia na zmenu údajov bola jemne rýchlejšia na Iphone ako na Garmin Edge 800, ale rozdiel bol pozorovateľný len pri bezprostrednej konfrontácii.

Trocha som sa obával funkčnosti a najmä spoľahlivosti použitia a uloženia telefónu, keď doňho bol nasunutý adaptér, ale praktická skúsenosť ukázala, že je to len mierne obmedzenie, ale nie prekážka v používaní.

Garmin fit aplikáciu spolu s ANT+ adaptérom je vhodné používať ako logger, a najlepšie sa cíti niekde v náprsnom vrecku, alebo prípadne v nejakom púzdre upevnenom na ramene. Najväčší úžitok z tohto riešenia budú mať najmä bežci, a vhodný je aj na bežné menej náročné outdoor aktivity, kedy je čas sa venovať aj ovládaniu. Používanie v spojení s bicyklom však považujem za núdzové riešenie, keď z nejakého dôvodu nie je k dispozícii Edge. Nie kvôli funkčnosti, ale kvôli upevneniu a odolnosti voči prostrediu, čo je skôr problém mobilného telefónu ako takého, než použitého riešenia nad ním. Samozrejme treba počítať s podstatne nižšou výdržou batérie, ako má špecializovaný prístroj. V každom prípade je toto riešenie zaujímavou alternatívou pre vlastníkov telefónov Iphone a Garmin príslušenstva.

Spracoval: Rastislav Trubač

November 2011

Comments  
Takze, bud ant+ adapter pre iphone alebo kto ma napriklad aj tu Xperiu, moze sparovat footpod a pulzmeter k mobilu. Vtedy celu ulohu preberie mobil namiesto FR60. Inak povedane zaznam sa bude robit do telefonu a vyuzije sa gps v telefone (spustenie zaznamu, medzicasy ci vypnutie zaznamu - vsetko v aplikacii) vlastne netreba brat fr60;). Garmin connect zobrazuje zaznamenany priebeh treningu nad google mapou alebo bing mapou, a teda do garmin connect sa prenesie zaznam treningu s prejdenou trajektoriou. Zopakujem aj to ze pokial ma byt spolahlivy zaznam z puzlzmetra je vhodne mat mobil niekde v blizkosti pulzmetra, ak by bol napriklad niedke vo vrecku na chrbate tak tam telo zatieni signal. idealne je mat mobil napriklad na ramene ako napriklad casto bezci nesu prehravace... zaznam z fr 60 bude v principe rovnaky len bez gps trajektorie.
Dobrý deň,
Zatiaľ používam od Garminu FR60 a s ním som kúpil aj hrudný pás a snímač krokov. Čo mi ale chýba je GPS a Garmin ANT+ Adapter for Apple iPhone sa mi zdá ako celkom dobrá alternatíva. Len neviem ako sa to bude správať na Garmin Connect. Prenesie sa na Garmin Connect aj mapa? Budú sa nejako odlišovať záznamy z FR60 a iPhonu?

Vďaka za každé info

juraj
Okrem i-phonu je tu možnosť aj Sony Ericson Xperia Active, ktorý má už ant+ technológiu zabudovanú. Myslím, že to je aj o dosť lacnejšie riešenie. Pripájam linky, kde sa o tom hovorí:
http://www.dcrainmaker.com/2011/09/hands-on-review-of-sony-ericsson-xperia.html
http://www.behej.com/topic/10450-mobil-jako-sporttester
Add comment

  1. Zažili sme
  2. Vyskúšali sme
  3. Pochodili sme
  4. Organizujeme

Trnava-Rysy 2022

Cestná cyklistika 07-07-2022

Tento rok sa mi nejako nedarí najazdiť potrebné kilometre. Ani na Jasnú som kvôli tomu nešiel. Tu v propozíciach píšu, že na TT-RYSY treba mať aspoň 2000km odjazdené. Tesne som to splnil. Dal by som t...

Kärnten Radmarathon 2022

Cestná cyklistika 05-06-2022

Na týchto pretekoch som bol aj v roku 2015 a zapamätal som si z nich 3 dôležité fakty - horúce počasie, ťažké kopce a pekné baby. Teraz sa pri počasí schyľovalo k zmene a...

Sereďmaratón 2022 alebo ako Sulík nenakúpil bezvetrie

Cestná cyklistika 23-05-2022

Každý rok sa snažím čo najrýchlejšie sa pripraviť na tento pomerne skorý cyklomaratón. Chcel som napísať amatérsky ale posledné ročníky mám dojem, že to čo tam jazdí, by sa v pohode uchytilo aj v neja...

Garmin Rally XC – watty v teréne po roku…

Športovec používa HW SW 06-08-2022

Je tomu viac ako rok, keď som mal možnosť vyskúšať novú generáciu meračov výkonu v pedáloch, Garmin Rally. Testoval som cestnú verziu a oslovila ma najmä funkčnosťou a jednoduchosťou montáže a obsluhy...

Garmin Radar Varia RCT 715 – bezpečnosť …

Športovec používa HW SW 03-08-2022

Najnovší model cyklo-radaru Varia™ s integrovanou kamerou spája v sebe nielen bezpečnostné funkcie, ale dopĺňa ich aj o zábavný element v podobe využitia radaru ako zadnej kamery a ...

TACX NEO Motion plates, poznáte?

Športovec používa HW SW 10-04-2022

Tacx NEO Motion Plates je doplnkom pre cyklotrenažéry zo sérií NEO, NEO 2 a NEO 2T. A čo vlastne robí? Rozhýbe celý trenažér. Táto horúca novinka na konci indoor sezóny má ešte viac priblíži...

Profil stúpania Železná studienka - Hrub…

Kopce profily 14-02-2015

Alternatívne asfaltové stúpanie v bratislavskom lesoparku. Až po Kačín ľahké a vhodné aj pre menšie deti. Do druhej kategórie je zaradené kvôli záverečnému stúpaniu na Hrubý vrch.  ...

Profil stúpania na Kamzík

Kopce profily 31-10-2014

Známe a relatívne rušné asfaltové stúpanie z centra mesta až takmer k vysielaču na Kamzíku, čo viac dodať...  ...

Profil stúpania Pekná cesta

Kopce profily 07-09-2014

Známe asfaltové stúpanie z Krasnian (Rače) na hrebeň Malých Karpát a Bratislavského lesoparku. Charakteristické je svojim veľmi strmými úsekmi. Touto cestou sa dostanete na sieť spevnených ciest v les...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 31-07-2022

Ďakujeme všetkým  za účasť. Rok 2022 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.  

Propozície 2022 Časovky Ivana Červenku n…

Propozície 19-03-2022

  Po Dvoch rokoch pokračujeme! Amatérsky športový klub AŠK Sportreport Pezinok Vás pozýva na cestnú cyklistickú časovku do kopca určenú všetkým nadšencom cyklistiky, ktorí si trúfajú zdola...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 28-07-2019

Ďakujeme všetkým  pretekárom, že prišli na našu časovku si zmerať sily. Rok 2019 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.   ...

next
prev

Banner new